Laen.ee blogi Uudised, kampaaniad ja parimad pakkumised!
Vee hind Eestis
Blogi

Vee hind Eestis

Tõenäoliselt on üks olulisemaid tegureid elukoha valimisel vee kvaliteet, sest tegemist on inimese ühe põhivajadusega. Eestis on üldiselt igas asulas suurepärane vee kvaliteet, kraanivett võib tarbida ning erinevaid veefiltreid lisatakse vaid isiklikest eelistustest tulenevalt. Küll aga kaasneb hea vee kvaliteediga ka erinev vee hind, seda nii linnades kui väiksemates asulates.

Millest sõltub vee hind? 

Vee hind sõltub enamasti piirkonnast ja teenuseosutajast. Üldiselt mõõdetakse vee hinda kuupmeetrites ning kogusumma sisaldab, lisaks tasule võetud vee eest, ka tasu reovee ärajuhtimise eest. Tutvudes erinevate teenuspakkujate hinnakirjaga, on märgata erinevusi olenevalt piirkonnast ja ettevõttest, ent vee hind sõltub oluliselt ka kvaliteetse teenuse tagamiseks tehtavatest kulutustest, keskkonna- ja teistest nõuetest ning võimalikest renoveerimis- ja arendustöödest.

Vee hind üle Eesti

Näiteks Tallinna piirkonna vee hind teenuspakkujalt Tallinna Vesi on oluliselt soodsam kui Emajõe Veevärgi pakutav hinnakiri: kui tallinlased maksavad tasu võetud vee eest summas 0,75 €/m3 kohta, siis Emajõe Veevärgi teenindavas piirkonnas on tasu 1,607 €/m3 kohta. Samasugune erinevus esineb ka reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinnas, kus Tallinna vee hind on 1,12 €/m3, aga Emajõe Veevärgi piirkonnas 2,33 €/m3. 

Lisades võrdlusesse Tartu linna varustava Tartu Veevärgi hinnakirja, on vee hind kallim kui Tallinnas, ent soodsam kui Emajõe Veevärgi aladel: tasu võetud vee eest on 0,985 €/m3 ning reovee ärajuhtimise eest tuleb maksta 1,514 €/m3. Võrdluseks toome veel Viljandi Veevärgi hinnakirja, kus vee hind võetud vee eest on 1,6 €/m3 ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,91 €/m3. Loetelu kõigist veeteenuse pakkujate hinnakirjast leiab Konkurentsiameti ülevaatest.

Eeltoodud hinnad kehtivad reeglina füüsilistele isikutele ehk tavatarbijatele, ent näiteks Tallinna Vesi sätestatud Tallinna vee hind juriidiliste isikute puhul on mitmekordne tavatarbijate hinnast. Erisusi hinnakirjas leidub ka Emajõe Veevärgi vee hinnas. Sellegipoolest näeb seadus ette, et era- ja äriklientide hinnakiri võiks olla ühtlasem: see võib omakorda tähendada tavatarbijatele, et vee hind tõuseb, ning ettevõtetele, et vee hind langeb. 

Kuigi vee hind oleneb piirkonniti, siis peab hinnastus olema läbipaistev ja põhjendatud. Hinnastusel hoiab silma peal Konkurentsiamet, mis on sätestanud ka veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted. Lisaks tuleb võimalikud hinnamuutused kooskõlastada Konkurentsiametiga

 

Vee hind võimaldab pakkuda kvaliteetset joogivett 

Kuigi vee hind erineb piirkonniti, on tegemist siiski olulise teguriga täisväärtusliku elu tagamiseks, millest tulenevalt tuleb hoida ühtlast vee kvaliteeti üleriigiliselt. See tähendab omakorda erinevaid investeeringuid ja kulutusi, mis mõjutavad ka üldist vee hinda. Sellegipoolest on tarbijale oluline teadmine, et tarbitav vesi on puhas ja regulaarselt testitud, mida sageli alternatiivina kasutatav salv- või puurkaev, ei taga.

Vestlus - konsultant
Tere!
Kuidas saame Teid aidata?