Laen.ee blogi Uudised, kampaaniad ja parimad pakkumised!
Töötutoetuse kaotamine: kuidas tasud muutuvad?
Blogi

Töötutoetuse kaotamine: kuidas tasud muutuvad?

Töötutoetuse kaotamine on teema, mis kõnetab paljusid ja mõjutab veelgi enamaid. Hiljuti kooskõlastas Eesti Linnade ja Valdade Liit majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi saadetud töötuskindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu. Plaan on kaotada töötukassa kaudu makstav töötutoetus, mis on oluline osa paljude töötute sissetulekust.

Millised on muudatuste mõjud?

Majanduslik mõju töötutele: Paljud töötud kaotavad olulise osa oma sissetulekust. Lisaks on oht, et nad jäävad ilma ravikindlustusest, mis süvendab nende majanduslikku ja sotsiaalset haavatavust. See omakorda suurendab kohalike omavalitsuste koormust, kuna nad peavad hakkama katma ravikulud neile, kes jäävad ilma kindlustuskatteta.

Mõju töötukassa ja töötute suhtele: Eelnõu toob välja, et töötutoetuse kaotamine vähendab töötute motivatsiooni end töötukassas arvele võtta ja aktiivselt tööd otsida. Töötukassa praegune roll, inimeste motiveerimisel aktiivselt tööd otsida, jääb muudatuse tõttu täitmata, mis soodustab pikaajalist töötust.

Mõju omavalitsustele: Omavalitsustel on juba praegu suur koormus erinevate ülesannete täitmisel. Töötutoetuse kaotamine suurendab nende halduskoormust veelgi, eriti seoses toimetulekutoetuste taotluste arvu eeldatava kasvuga. Samuti tuleb omavalitsustel leida ressursid, et katta töötuks jäänud isikute ravikindlustamata jäämise kulud.

Sotsiaalne mõju: Muudatus suurendab töötute sotsiaalset isolatsiooni ja süvendab vaimse tervise probleeme, kuna nad jäävad ilma nii majanduslikust turvatundest kui ka sotsiaalsetest garantiidest. Samuti suureneb sotsiaalosakondade töökoormus, mis on juba praegu väga kõrge.

Praktiline näide:

Ühe omavalitsuse tagasiside tõi välja näite 4-liikmelisest perest, kus pereema jäi töötuks ja ei saanud töötuskindlustushüvitist. Kui varem sai pere töötutoetust, siis muudatuse tõttu asendatakse see "toimetulekutoetuse võimalusega". See vähendab oluliselt pere sissetulekut ja nad ei kvalifitseeru toimetulekutoetuse saamiseks, kuna nende eluasemekulud ei ületa määratud piiri.

Töötutoetuse kaotamine on pikaajalise mõjuga

Töötutoetuse kaotamine on keeruline ja mitmetahuline probleem, mis nõuab põhjalikku analüüsi ja kaalutletud otsuste tegemist. Sellel on laiaulatuslikud tagajärjed nii üksikisikute, perede kui ka ühiskonna tasandil. Oluline on mõista, et sellised muudatused nõuavad põhjalikku ettevalmistust ja kaasamist kõikidelt osapooltelt, et leida parimad võimalikud lahendused nii töötute kui ka kogu ühiskonna hüvanguks.


Töötutoetuse kaotamine võib mõjutada ka töötute suutlikkust oma kuludega toime tulla, eriti planeerimata kuludega. Seega, kui töötutoetuse kaotamine vähendab töötute sissetulekut, võivad nad leida end olukorrast, kus nende finantskoormus käib üle jõu. Kui soovid uurida erinevate lisafinantseeringute kohta, siis laen.ee kodulehel on suur valik, parimate tingimustega, laenuvõimalusi.

Vestlus - konsultant
Tere!
Kuidas saame Teid aidata?