Laen.ee blogi Uudised, kampaaniad ja parimad pakkumised!
Eesti alampalk tõusis 2024. aastal
Blogi

Eesti alampalk tõusis 2024. aastal

Alampalk on Eesti tööturu maastikul oluline teema, mis mõjutab paljusid inimesi. Eesti valitsus kinnitas, pärast läbirääkimisi tööandjate ja ametiühingutega, ametlikult 2024. aasta töötasu alammääraks 820 eurot kuus ja minimaalseks tunnitasuks 4,86 eurot. See toob kaasa alampalga tõusu 95 euro võrra. Võib öelda, et sellel sammul on suur mõju nii Eesti majandusele kui ka ühiskonnale laiemalt.

 

Miks alampalga pidev tõus on oluline ja mida see endaga kaasa toob? 

Sotsiaalne õiglus ja madalapalgaliste toimetulek

Esimene ja ehk kõige olulisem aspekt on sotsiaalne õiglus. Alampalga tõus on samm õiges suunas, et aidata madalapalgalistel inimestel paremini toime tulla. Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo on selgitanud, et tarbijahindade kasv mõjutab enim just madalapalgaliste toimetulekut. Alampalga tõstmine aitab neid, kes kõige rohkem vajavad abi.

 

Ettevõtlus ja palgasurve

 

Teine oluline nüanss on ettevõtjate poolt kogev palgasurve. Ettevõtted peavad leidma viisi, kuidas uus palgatase säilitada, ning see võib tuua kaasa väljakutseid, nagu töökohtade vähenemine. Samal ajal on oluline tunnustada ja tänada sotsiaalpartnereid, tööandjaid ja ametiühinguid, kelle kokkuleppe tulemusena alampalga tõstmine saavutati.

 

Eesmärk: 50 protsenti keskmisest palgast

 

2027. aasta eesmärk on, et miinimumpalk moodustaks 42,5 protsenti Eesti keskmisest palgast. Praegune miinimumpalga tõus on suur samm õiges suunas, kuid järgmiste aastate jooksul on plaanis seda veelgi suurendada, nii et aastaks 2027 moodustaks miinimumpalk juba 50 protsenti keskmisest palgast.

 

Majanduslikud mõjud ja riigieelarve

 

Alampalga tõusul on alati ka majanduslikud tagajärjed. Rahandusministeeriumi hinnangul toob see riigieelarvesse lisaks 23 miljonit eurot maksutulu. Lisaks sellele suurenevad töötasu alammääraga seotud hüvitiste summad, nagu vanemahüvitis. Samuti võib alampalga tõus mõjutada kohalike omavalitsuste toetusi ja hüvitisi ning teenuste hindu, nagu lasteaia kohatasu.

 

Võib julgelt öelda, et 2024. aasta alampalga tõus on ühiskonda toetav samm Eesti majanduse arengus. See aitab parandada madalapalgaliste toimetulekut, suurendada sotsiaalset õiglust ning toob kaasa mitmeid majanduslikke ja sotsiaalseid muutusi. Alampalga tõus võib suurendada tarbimist ja majanduslikku aktiivsust, mis omakorda võib aidata kaasa majanduskasvule. Kui inimestel on rohkem raha taskus, on nad tõenäoliselt valmis kulutama ja investeerima, mis aitab kaasa ettevõtetele ja majandusele laiemalt.

 

Jääme huviga jälgima, kuidas riik jätkab liikumist eesmärgi poole, et alampalk moodustaks 50 protsenti keskmisest palgast aastaks 2027.

Vestlus - konsultant
Tere!
Kuidas saame Teid aidata?